สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2557 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู กตเวทิตาต่อพ่อ

อ่านต่อ
ไหว้ครู

ไหว้ครู

โรงเรียนสุเหร่าทางควาย จะจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่ 19 มิถุนายน 2557พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการ ศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ พิธีวันไหว้ครูโดยโรงเรียนสุเหร่า....

อ่านต่อ
view