สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไหว้ครู

ไหว้ครู

โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  จะจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่  19  มิถุนายน  2557

พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการ ศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ พิธีวันไหว้ครูโดยโรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประวเศ  กรุงเทพมหานครได้จัด เป็นประจำทุกปี และมีครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

Tags :

view